Algemene informatie

Schoolreglement

Busreglement

Pedagogisch project

Van onze school

Indien jullie voor onze school kiezen, gaan we er van uit dat jullie akkoord gaan met het schoolreglement. Hierin staan onder andere de schoolregels, informatie over de inschrijving in een school, omtrent de afwezigheden, de hulp die geboden wordt en zo veel meer.

 

 

 

 

Wenst u gebruik te maken van de schoolbus, vermeld dit dan even bij de inschrijving. Dan kunnen wij kijken of er plaats is.

Woont u verder dan 4 km van onze school, dan heeft uw zoon/dochter voorrang op andere kinderen.

Indien uw zoon/dochter met de schoolbus naar school komt, vragen we jullie om onderstaand busreglement te ondertekenen.

 

In onze school streven we er naar om alle kinderen maximale ontwikkelingskansen te geven. Elk kind kan bij ons zeggen:

"IK TEL MEE".

 

Meer info over ons pedagogisch project kunt u vinden in onderstaand pdf bestand.

 

 

 

Bekijk hier online ons schoolreglement

Download hier ons busreglement in PDF

Download hier ons pedagogisch project in PDF

Pedagogisch project

Van onze school

Wij hebben 2 bussen voor het leerlingenvervoer, een grote bus van Neyens, en een kleine bus van De Kroon Reizen. Afhankelijk van waar u woont, kan uw zoon/dochter mee met een van deze bussen.

De tarieven op jaarbasis bedragen:
- voor het oudste kind: € 215,00
- voor het tweede kind: € 172,00
- vanaf het derde kind: € 56,00
- voor kleuters: € 56,00

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt ook slechts € 56,00 per kind (mits voorlegging van de documenten).

Heb je recht op een leefloon, dan betaal je € 46,00 per kind (mits voorlegging van de nodige documenten).

Pedagogische project van het GO !

'Samen leren samenleven'
ons PPGO!

Het GO! heeft zijn pedagogisch project (PPGO!) aangepast aan de geest van de tijd. Aan die vernieuwingsoperatie hebben tal van onderwijsprofessionals uit de verschillende geledingen van het GO! meegewerkt.

Het PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren de basiswaarden van het GO! aan te leren die de bouwstenen vormen voor actief burgerschap. ‘Samen leren samenleven’ is dan ook de kernopdracht voor elke GO! professional.

De centrale administratieve en pedagogische diensten van het GO! ondersteunen scholen en instellingen onder meer met nascholing bij het in praktijk brengen van het PPGO!.

GO! Next Mozaïek

Huidevettersstraat 3, 3530 Houthalen
011 51 60 43
secretariaat@mozaiekhouthalen.be
https://www.mozaiekhouthalen.be
Scroll naar boven