schoolvisie

Ik tel mee !

Ik ben niet alleen !

Ik voel me goed !

Onze kernopdracht is goed onderwijs verzorgen voor je kind. Het is onze taak er zorg voor te dragen dat ook jouw kind op het einde van het 6de leerjaar de eindtermen haalt.

Maar leerlingen kunnen nog al eens verschillen. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij als school leren omgaan met die verschillen en ons onderwijsproces daarop afstemmen. Dat betekent dus ook differentiëren, op elk niveau, en daar zetten wij als school heel sterk op in.

Onze focus ligt daarom ook op brede basiszorg, permanente evaluatie en groepsdifferentiatie.

 

 

 

Samenwerken is één van de belangrijkste pijlers van onze school.

Hiervoor hanteren we flexibele groeperingsvormen en volgen we het driesporenbeleid, waarbij ruimte is voor extra uitdagingen, uitbreiding, ondersteuning…

Veel aandacht wordt hierbij besteed aan  leren leren, zelfgestuurd leren, zelfstandig leren en coöperatief leren. Kinderen helpen mekaar, kinderen leren van mekaar en leren omgaan met mekaar. Respect, rekening houden met mekaars talenten zijn hier zeer waardevolle begrippen.

Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken is er een breed aanbod aan materialen en activiteiten voorzien, die ruime interesses en talenten aanspreken : computers, tablets, chromebooks met internetaansluiting, digitale borden, digitale tv ‘s  …

Kinderen komen pas tot leren wanneer ze zich goed in hun vel voelen.

Daarom staat het  welbevinden van je kind centraal in onze schoolwerking.  Dagdagelijks geven onze juffen en meesters het beste van zichzelf om je kind een veilig en warm klasklimaat te bieden waar fouten maken niet erg is en waar je kind maximale ontwikkelingskansen krijgt.

Hierbij streven we naar een positief zelfbeeld van al onze leerlingen.

 

 

 

GO! Next Mozaïek

Huidevettersstraat 3, 3530 Houthalen
011 51 60 43
secretariaat@mozaiekhouthalen.be
https://www.mozaiekhouthalen.be
Scroll naar boven