Kleuterklassen

Klik op bovenstaande knop voor meer info in de folder

Het is belangrijk dat kleuters voldoende naar school komen.

Kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, ze raken vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

GROEIPAKKET
Om een schooltoeslag te krijgen, moeten kleuters voldoende aanwezig zijn in het kleuteronderwijs:
<3 jaar: 100 halve dagen
3 jaar: 150 halve dagen
4 jaar: 185 halve dagen
5 jaar: 290 halve dagen

1e kleuterklas

Welkom in de eerste kleuterklas

 

Je hoort vaak zeggen: geniet van de tijd van je peuter, want voor je het weet gaan ze naar school.  En het is nog waar ook! Maar niet getreurd, de peuters zijn in goede handen.

Stap voor stap leren ze allerlei dingen bij, dat gaat van praten met woorden tot praten in zinnen; van plassen in de pamper tot gebruik maken van het toilet; van 1 2 3  tot boven, onder, in en uit; van verven en stempelen tot kleuren sorteren; en zo veel meer. Kortom, het is een echte ontdekkingstocht.

Samen met de klaspop Jules beginnen we aan onze schoolcarrière. Samen, want het welbevinden van de kinderen staat voorop. Elk kind is uniek en elk kind krijgt de kans om zichzelf te zijn en samen met de juf ontdekken we wie ze zijn.  De kinderen komen voor het eerst naar school, maar wij zorgen ervoor dat ze op het einde van het eerste kleuterklasje stralen als een volle maan aan heldere hemel. 

2e kleuterklas

We zetten onze tocht verder in de tweede kleuterklas. De kinderen herkennen de schoolse regels en gaan samen met juf Melissa en juf Sema op zoek naar hun talenten.

In het begin van het schooljaar zien we de kinderen als zonnetjes, waar de stralen stap voor stap aan zullen komen. Ze leren allemaal bij en groeien uit tot individuele stralende zonnen.

3e kleuterklas

Zo worden wij sterren van de 3e kleuterklas!

  • Burgerzin

Iedereen TELT! We leren de kleuters om respect te hebben voor elkaar en elkaars mening, ongeacht afkomst, religie, huidskleur.

  • Zelfstandigheid

In de klas willen we dat de kleuters zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Daarom krijgt al het losse materiaal een vaste plek (knutselmateriaal, bouwspullen,…), hangen er pictogrammen met afspraken en krijgen ze opdrachtjes om zelf creatieve oplossingen te vinden,…

Ook krijgen de kleuters inspraak over welk thema we leren in de klas. vb. thema dinosaurussen

  • Voorbereidende lees-, reken-, en schrijfvoorwaarden

Al spelenderwijs bereiden we de kleuters voor op het 1e leerjaar.

Een kleine opsomming van deze voorwaarden zijn:

  • Rekenbegrippen (meeste,minste, evenveel,…) getalbegrip tot 6,  vooruit en achteruit tellen tot 10, telwoorden, rangtelwoorden, rekenbewerkingen (één meer/minder,…)
  • Spelen met cijfers en letters, visueel en auditief herkennen van letters en cijfers, rijmen, zinnen maken, meervoudige instructies begrijpen en uitvoeren, hakken en plakken,…
  • Allerlei patronen, letters,… vanuit het hele lichaam, correcte schrijfhouding en potloodgreep, spelenderwijs met letters en cijfers bezig zijn, taal – en woordspelletjes,…
  • Spelend en onderzoekend leren

Kleuters kunnen kiezen uit een aanbod van speelhoeken. Deze hoeken worden aangepast met opdrachtjes die hen stimuleren om probleemoplossend te denken, creatief te zijn en samen te werken. Ook wordt er dan aan  heel wat voorbereidende lees-, reken-, en schrijfvoorwaarden gewerkt.

  • Welbevinden

In onze klas willen we alle kleuters een goed gevoel geven en hun welkom laten voelen. Bij ons telt elke kleuter, ongeacht hun kennen en kunnen. Elke kleuter heeft zijn talent en we trachten hen hun zelfvertrouwen op te bouwen.

Je goed voelen in de klas zorgt voor meer “betrokken” kleuters waardoor ze zich verder ontplooien.

  • Motivatie

"Goed zo! Wat heb jij dit prima gedaan!" Maar ook…. "Heel goede poging, maar jij kan nog beter!"

Kleuters hebben deze woorden van motivatie en feedback nodig om te leren. Een stimulans om volgende keer net zo goed of nog beter hun best te doen.

En vooral….FOUTEN MAKEN MAG want van foutjes maken, daar leer je van!

sterre
ladder!
Afbeelding(8)

Meer foto's per klas vinden jullie op de facebookpagina van onze school. Neem zeker eens een kijkje!

GO! Next Mozaïek

Huidevettersstraat 3, 3530 Houthalen
011 51 60 43
secretariaat@mozaiekhouthalen.be
https://www.mozaiekhouthalen.be
Scroll naar boven