leerlingenbegeleiding

zorgcoördinator

stukje over begeleiding zorgcoördinator

O-Team

stukje over begeleiding O-Team

CLB

CLB GO! Next wil een huis van vertrouwen zijn voor leerlingen, ouders en scholen. Wij verbinden en werken samen om voor leerlingen de beste kansen te creëren . Met scholen maken wij heldere afspraken binnen een continuüm van onderwijszorg. Vanuit een onafhankelijke positie bijten wij ons vast in belangen van leerlingen.  We werken op vraag en hebben beroepsgeheim. Vanaf 12 jaar is er toestemming van de jongere zelf nodig.

Elke vraag is welkom bij ons en leiden wij toe naar een gepast aanbod in onderwijs, welzijn of gezondheid. Aarzel niet ons te contacteren!

Bij onderwijs -gerelateerde zorgvragen geven wij informatie en advies, ondersteunen wij leerkrachten en zorgteams, voeren wij handelingsgerichte onderzoeken uit en begeleiden leerlingen in de context van de school en het gezin. We werken aanklampend in verontrustende situaties. We bevorderen de gezondheid van de leerlingen door het organiseren van de systematische contacten (de vroegere medische consulten),vaccinaties en nemen beschermende maatregelen bij besmettelijke ziekten.

We werken interdisciplinair in zelfsturende teams die een groep van scholen begeleiden. Elke school heeft een vaste ankerfiguur .

www.clbgohasselt.be.

Ik ben juf Marieke en geef niet-confessionele zedenleer.

GO! Next Mozaïek

Huidevettersstraat 3, 3530 Houthalen
011 51 60 43
secretariaat@mozaiekhouthalen.be
https://www.mozaiekhouthalen.be
Scroll naar boven