Wij zijn als school zeer bezorgd om het milieu en besteden daardoor veel aandacht aan het MOS-project (milieuzorg op school).  Door een MOS-stappenplan kunnen wij het project planmatig vorm geven en laten groeien.   Onze doelstelling was het MOS-logo te behalen, en in schooljaar 2011-2012 hebben we het MOS-logo 3 behaald . Dit was verspreid over 2 schooljaren, daar het eerste en het tweede logo reeds behaald waren. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.  Onze school heeft geopteerd om elk jaar één thema uit te werken. In het het schooljaar 2015/2016 staat het thema “Natuur” in de kijker. In het voorjaar 2012 zijn we gestart met een ecologisch groententuintje, waar we ondertussen al dikwijls lekkere biologische groentesoep van hebben gemaakt.. Binnen dit project hebben we ook onze eigen MOS leerlingengroep. Dit is een groep leerlingen van het 4e leerjaar die zich inzet voor MOS. Zij krijgen de kans om mee beslissingen te nemen, activiteiten te organiseren, activiteiten voor te bereiden, discussies aan te gaan bij een MOS vergadering, … Zo krijgen ook zij een deeltje verantwoordelijkheid mee over het schoolgebeuren. Ondertussen (sinds het schooljaar 2014 ) hebben we onze laatste doelstelling bereikt nl: de groene vlag! Ondertussen blijven we ons inzetten voor het milieu!!!