Eigen busvervoer

Gratis voor leerlingen die verder dan 4 km

van de school wonen !

( als er geen andere GO school on de buurt is ! )

Bustarieven : 1ste kind   € 212 2de kind € 169,60 3de kind en volgende kinderen en kleuters € 54 Kan betaald worden : jaarlijks of trimestrieel Kortingen : Vervoersgarantie (VG) € 44 Verhoogde tegemoetkoming             € 54 Info ivm vervoersgarantie en verhoogde tegemoetkoming Enkele rit € 1,60 Busreglement